Documenten

In verband met onze naamsverandering kunt u op enkele documenten nog de oude naam tegenkomen. Daar waar u VSO Het Mozaïek leest, wordt Omnis College bedoeld. 

Schoolgids

In onze schoolgids geven we praktische informatie over de school. U krijgt achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en meer. Ook vertellen wij u over de opbrengsten van onze school.

Keuzevakken

In dit boekje vind je informatie over de keuzevakken. Bij het Omnis College heb je komend schooljaar veel te kiezen. Daarom is het belangrijk om dit boekje goed door te lezen. Voor vragen kun je bij je mentor terecht.

Professioneel Statuut Attendiz

In dit document wordt vastgelegd op welke wijze op de school door het team gewerkt wordt aan versterking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van leraren en docenten. 

Schoolplan

Hier vindt u het schoolplan van Omnis College.  Het schoolplan vloeit voort uit het Instituutsplan van de Stichting Attendiz en heeft samenhang met het zorgplan en de borgingsmap.

S(CH)OP

De S(CH)OP beschrijft ons aanbod op basis van de kernwaarden, ontwikkeld door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.

Meldcode

De meldcode beschrijft het stappenplan hoe we omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Hier beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Attendiz documenten

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Fysiek beperkend handelen

Onder de knop kunt u het protocol fysiek beperkend handelen vinden, zoals wij die hanteren bij Omnis College.

Coronavirus Protocol

Hier vindt u het algemene Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 van de rijksoverheid.

Plaatsingsbeleid

Hier kunt u het plaatsingsbeleid van Omnis College inzien.

Vervangingsbeleid

Hier kunt u het vervangingsbeleid van Omnis College inzien.

Verlof

Hier kunt u informatie over de leerplichtwet en vakantieverlof buiten schoolvakantie vinden.

Examendocumenten

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X