Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een adviesbevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van Omnis College bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij dhr. Peter Weideman. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders! Dit kan ook door te mailen naar peter.weideman@attendiz.n

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X