Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR denkt actief mee met de schoolleiding over allerlei zaken en heeft, afhankelijk van het onderwerp, een adviesbevoegdheid of een instemmingsbevoegdheid. De medezeggenschap van Omnis College bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Heeft u vragen aan de MR en/of interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meldt u zich dan bij dhr. Peter Weideman. Wij zijn altijd blij met uw inbreng en continu op zoek naar meedenkende ouders! Dit kan ook door te mailen naar: 

Peter Weideman

Daarnaast heeft Attendiz ook een GMR voor alle bovenschoolse MR-zaken.
Wilt u contact met hen opnemen, dan kan dat via: 

gmr@attendiz.nl

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X