Wat maakt ons bijzonder

Omnis College hanteert een gemiddelde klassendeler van twaalf leerlingen, waarbij in de onderbouw minder wisselingen in leerkrachten zijn dan in de bovenbouw. In de bovenbouw vinden docentwisselingen plaats ter voorbereiding op het mbo. Onderwijs geschiedt a.d.h.v. reguliere methoden middels het Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie Model. We bieden een omgeving met functionele prikkels, door bijvoorbeeld te zorgen voor een opgeruimde school.

Leerstrategieën worden samen aangeleerd door voordoen, samendoen en nadoen in zowel de LGO-lesuren als bij het toepassen tijdens de lessen. We leren leerlingen om te controleren op volledigheid en kwaliteit voordat ze het schoolwerk inleveren.
Wij stimuleren samenwerken in de lessen, waarbij we het belangrijk vinden om allereerst aandacht te besteden aan de voorwaarden van samenwerken. De onderbouw start met samenwerken onder begeleiding van de leerkracht en in de bovenbouw wordt het samenwerken steeds meer op afstand begeleid.

Onze leerlingen hebben veel behoefte aan ondersteuning en herhaling op het gebied van plannen en organiseren van het (huis)werk. In de onderbouw leren onze leerlingen stap voor stap het opdelen en inplannen van maak- en leerwerk in een planner of een papieren agenda. Het stellen van eisen, aanleren van (vakspecifieke) leerstrategieën, klassikaal bespreken, herhaling, en controle staan hierbij centraal. In de vaklessen worden deze vaardigheden toegepast en geoefend. In de bovenbouw wordt verwacht dat een leerling met behulp van SOMtoday in staat is zijn huiswerk zelfstandig in te plannen met begeleiding op afstand.

Mentorgesprekken zijn een standaard onderdeel in onze school. De leerling wordt bevraagd op welbevinden en op de voortgang. Docenten geven positieve feedback die gericht is op de ontwikkeling van de leerling waarbij nadrukkelijk besproken wordt wat de gedragsverwachting van de leerling is.
Wij bieden duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid en structureren vrije momenten voor.
We hebben korte lijnen met ouders en hulpverlening.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X