Toelating

Mijn kind naar een school van Attendiz…

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Dat betekent grote veranderingen, ook bij de plaatsing van nieuwe leerlingen op onze school of een andere school. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden, onze school ook. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Aanmelding

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

  1. Via de school waar de leerling nu is ingeschreven;
  2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is;
  3. Via ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze school, o.a. wanneer de leerling nog niet is ingeschreven op een school. Wij zullen ouder(s)/verzorgers dan begeleiden bij de aanmelding van de leerling.

Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af. 

Communicatie en procedure

Er wordt een schriftelijke vooraanmelding gedaan door de school van herkomst, het samenwerkingsverband of ouders. Na deze vooraanmelding wordt een oriënterend gesprek met ouders en waar mogelijk school van herkomst ingepland. Wanneer uit het oriënterende gesprek blijkt dat ouders definitief willen aanmelden, wordt de toestemmingsverklaring ondertekend, waarna we het dossier op gaan vragen bij de school van herkomst en andere betrokken partijen.

Wanneer het dossier is ontvangen, wordt een preadvies geschreven en besproken in de commissie voor de begeleiding (CvB). Mochten er twijfels en/of aanvullende vragen zijn vanuit het preadvies nemen we contact op met hulpverlening of school van herkomst om deze vragen te beantwoorden. Wanneer we denken dat een leerling mogelijk zou kunnen starten, plannen we een intakegesprek. De uitkomsten vanuit de CvB en het intakegesprek worden nogmaals besproken in de CvB, waarna er een besluit betreft plaatsing wordt genomen.

Wanneer de leerling geplaatst wordt, volgt er een startgesprek met de betreffende mentor waarin de praktische zaken (rooster, boeken, plek in de klas etc.) besproken worden. 

Wanneer blijkt dat een leerling niet plaatsbaar is, wordt samen met ouder(s)/verzorger(s) gekeken wat een mogelijk een passende school is voor de leerling.

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neem dan contact met ons op per telefoon (088 02 03 700) of per mail omniscollege@attendiz.nl. Wij staan u graag te woord!

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neemt u dan contact met ons op.

Samenwerkingsverband 23-01 VO

Het SWV 23-01 VO ondersteunt in de Regio Almelo (gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand) ruim 13.000 leerlingen op 25 scholen voor voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X