Praktische informatie

Pauzes

De leerlingen nemen hun eigen eten en drinken van huis mee. In de twee pauzes van een kwartier kunnen de kinderen hun eten en drinken nuttigen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen ook op school zo gezond mogelijk eten. Wij verzoeken u daarom zoveel mogelijk brood, fruit en gezonde tussendoortjes mee te geven. Grote verpakkingen ongezond eten/drinken zijn in de school niet toegestaan.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen met toestemming van ouders een pleinpas aanvragen. Daarmee mogen ze in de pauze van het schoolplein af. Voor de aanvraag van een pleinpas kunnen de leerlingen bij hun mentor terecht.

Gebruik medicijnen

Jaarlijks krijgt u de ‘Verklaring medicijnverstrekking’ mee om uw toestemming te verlenen voor het toedienen van medicatie. De medicijnen die op school op uw verzoek moeten worden gegeven, dienen in de originele verpakking aan de leerkracht te worden gegeven.

Gymnastiek

Op de dagen dat de leerlingen gymnastiek hebben, moeten zij gymkleding en sportschoenen bij zich hebben. Het rooster van de gymlessen wordt u tijdig medegedeeld en is zichtbaar in het rooster op SOMtoday.

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Geef dit dan tussen 8.00 uur en 8.15 aan ons door. U dient eventueel zelf contact op te nemen met het taxibedrijf.
Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen, wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn.

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas, tijdens schoolfestiviteiten of tijdens een schoolreisje of schoolkamp. Deze kunnen op onze website, in de weekbrief, schoolkrant of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een ouderavond. Hiervoor wordt u jaarlijks om toestemming gevraagd.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Dit protocol kunt u vinden bij Attendiz documenten. Bij de aanmelding ontvangen gescheiden ouders een formulier waarop men kan aangeven hoe de gezagsverhouding is geregeld.

Gegevens ouders en leerlingen

Om de administratie bij te houden, is het noodzakelijk om de administratieve gegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom veranderingen van adres, telefoonnummer, huisarts, medisch specialist of ziektekostenverzekering door te geven aan de administratie van de school. Uiteraard wordt gehandeld volgens de regels van de wet op de privacy.

Brief toestemming gegevens opvragen en versturen

Ouders en/of leerlingen moeten toestemming verlenen voor het delen van het leerlingendossier aan externen, alsmede voor het uitwisselen van informatie met andere scholen. Hiervoor gelden onderstaande richtlijnen:

  • bij leerlingen tot 12 jaar: toestemming van de ouders noodzakelijk;
  • bij leerlingen van 12 tot 16 jaar: toestemming van ouders en leerling noodzakelijk.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X