VSO Het Mozaïek wordt Omnis College

Vrijdag 8 juli was het zover: de onthulling van de nieuwe naam van VSO Het Mozaïek in Almelo. Zij gaan voortaan verder onder de naam Omnis College. Dit werd gevierd met een feestelijke middag voor alle leerlingen en het team. Voor de leerlingen waren er actieve en creatieve workshops, zoals schilderen, presenteren, hapjes maken, een beat en een rap maken en djembé spelen.

Daarbij mochten de leerlingen om de beurt hun workshopresultaten presenteren, met uiteindelijk een heuse rap over Omnis College en natuurlijk de onthulling van het bord met de nieuwe naam en het logo. Het oude naambord werd van het pand gehaald en de nieuwe werd bevestigd onder luid applaus van de leerlingen, enkele ouders, het team en leden van het stafbureau.

De weg naar de nieuwe naam

Lidia Vleugels, waarnemend directeur van Omnis College vertelt dat in het najaar van 2021 de wens voor een nieuwe naam ontstond: “De visie van onze school is de laatste jaren veranderd en meer gaan leven in het team. We zijn inmiddels een volwaardige vmbo-school en vanuit het team is de wens ontstaan om hier een meer passende naam en logo bij te bedenken. Er is een werkgroep gevormd en de eerste stappen zijn een half jaar geleden gezet.”

Er volgde een brainstormsessie met de werkgroep waarbij de kernwaarden en missie en visie van Attendiz en de school uitgangspunt zijn geweest. Hieruit zijn woorden en begrippen, passend bij de school, naar voren gekomen. Dat heeft al snel geleid tot de naam Omnis College. Hierbij staat ‘Omnis’ voor iedereen en alles(omvattend). “We willen hiermee onze missie en visie uitdragen als school van Attendiz, een plek waar iedereen wordt gezien.” De toevoeging ‘College’ is gekozen vanwege het volwassen karakter. ‘College’ geeft een gevoel van trots, net als ‘Omnis’. Lidia: “Deze naam past volledig bij onze missie en visie: onderwijs voor iedereen en passend bij ‘passend onderwijs’. Een naam die met trots genoemd kan worden en onze leerlingen niet ‘labelt’.”

En dan nog een nieuw logo

Na het kiezen van de nieuwe naam moesten de collega’s ook op zoek naar een passend logo. Lidia: “Ook voor het nieuwe logo is weer gebrainstormd rond de missie en visie. Het oog van Attendiz was het uitgangspunt. In het nieuwe beeldmerk van ons logo kun je een oog/iris herkennen, dat schuin omhoog kijkt. Een veilige omgeving bij het Omnis College, maar met de blik naar buiten, naar de toekomst van de leerling. Ter voorbereiding op die toekomst hebben wij aandacht voor en halen wij samen het allerbeste uit de leerling. De gekozen kleuren staan voor jong, fris en toegankelijk (groene tinten) en voor krachtig en kordaat, voor doorzetten en overtuiging (blauwpaarse tinten). Er is gekozen voor een rond lettertype, vanuit de warme, zachte benadering die wij hanteren.”

Bij de nieuwe naam en het nieuwe logo is ook een passende pay-off bedacht, om de nieuwe naam te begeleiden. We zijn uitgekomen op: Aandacht voor jouw toekomst. Waarbij jouw aangepast kan worden in een naam of functie, zowel van een leerling als van een medewerker. Bijvoorbeeld: Aandacht voor Anouks toekomst of Aandacht voor juf Ilonka’s toekomst.

Een mooi teamproces met een mooi resultaat

Na wat tips van een professionele vormgever is de definitieve naam, de pay-off en het definitieve logo gepresenteerd aan het team, met volledige commitment van het hele team als gevolg.

Lidia: “Het mooie aan dit hele proces is niet alleen de opbrengst van een prachtige nieuwe naam en bijpassend sterk logo, maar ook de weg ernaartoe. Het team heeft hier volledige autonomie gekregen en dat fantastisch opgepakt. Er is een zorgvuldige weg gevolgd, waarbij de missie en visie van onze school én Attendiz leidraad zijn geweest. Het hele team is betrokken, de leerlingen hebben invloed gehad en het resultaat is prachtig. Dat is op 8 juli terecht gevierd met alle leerlingen en het hele team!”

Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X