Studiedag team

Tijdens de studiedag heeft een groot gedeelte van het team van VSO Het Mozaïek een training gevolgd gericht op agressiepreventie voor docenten in het speciaal onderwijs. In de training leren we om agressie vroegtijdig te signaleren en onderscheid te maken tussen verschillende vormen van agressie en ons handelen daarop af te stemmen. Het team is bewust gemaakt van hun eigen invloed op het ontstaan van agressie.  Door passende gesprekstechnieken toe te passen en door anders te kijken naar gedrag willen we ons richten op de-escalerend werken. De training wordt vervolgd op 7 april.

Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X